کف سازی

کف سازی به معنای ایجاد سطحی مناسب و قابل استفاده برای ساختمان های مسکونی،تجاری،پارکینگ ها،کارخانجات صنعتی و فضاهای عمومی مثل پیاده روها است که علاوه بر دوام و زیبایی،باید از استانداردهای ایمنی لازم نیز برخوردار باشد. برای تامین کارایی مورد نیاز در هر مکان،کف سازی مخصوص آن باید انجام شود.